Tuyển dụng: LTV Java (SL: 2)

By in
236

WHAT WE CAN OFFER

  • 14 tháng lương, đánh giá tăng lương 2 lần/ năm
  • Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, các trợ cấp theo quy định của công ty
  • Có cơ hội học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn và cơ hội thăng tiến

JOB DESCRIPTION

– Triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java theo yêu cầu của khách hàng;
– Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống;
– Trực tiếp viết mã nguồn và thực hiện Unit test sản theo tài liệu thiết kế từ đội BA;
– Tạo thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu;
– Xác định mục tiêu và giải pháp thông qua việc phân tích yêu cầu người dùng, hình dung các tính năng và chức năng của hệ thống;
– Tham gia vào các hoạt động review tài liệu thiết kế cũng như mã nguồn;

JOB REQUIREMENTS

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với ngôn ngữ Java;
– Nắm vững về phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP); có hiểu biết về Clean Code rules và Design Pattern;
– Có kinh nghiệm làm việc với các framework của Java như Spring MVC, Spring Boots, Struts, Hibernate, JSF
– Có kinh nghiệm làm việc với MySQL/MariaDB, MongoDB, Redis;
– Sử dụng Source Version Control (Github) thành thạo;

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *