Tuyển dụng: BPM Developer (SL:5)
By in

Tuyển dụng: BPM Developer (SL:5)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình Backend, Frontend trên Framework BPM (Business Process Management) trên thiết kế chi tiết thiết kế có sẵn. Nghiên cứu tài liệu để sử dụng tools lập trình theo yêu cầu công việc. YÊU…